#tipyatriky 12 minút čítanie

#1 Odbornosť - Ako byť skvelým lektorom?

Autor

Publikované

Diana Nagyová

06.09.2023

Vitajte v úvodnej časti nášho blogového seriálu o tom, ako sa stať skvelým lektorom! Sme jazyková škola Oktava, a sme tu, aby sme vás inšpirovali a podporili vo vašom vzdelávaní. Prečo píšeme tento článok? Naša vášeň spočíva nielen v poskytovaní kvalitnej výučby, ale aj vo formovaní skvelých lektorov

Náš blogový seriál je postavený tak, aby vám priniesol praktický a zrozumiteľný návod na to, ako byť skutočne výnimočným lektorom. Každý článok je zameraný na jednu dôležitú oblasť. Veríme, že po prečítaní celej série budete mať jasno v tom, ako má vyzerať skvelý lektor. Dnes začíname s prvou oblasťou - odbornosťou.

Odbornosť nie je len o vedomostiach a faktoch. Ide o to, že sa do jazyka a kultúry ponoríte a pochopíte ich spolu s ich kontextom. Byť dobrým lektorom neznamená len vedieť gramatiku a slovnú zásobu, ale aj rozumieť, ako sa jazyk v reálnom živote používa. Predstavte si, že sa venujete téme frázových slovies. Odbornosť v tomto prípade znamená nielen vedieť, čo tieto frázové slovesá znamenajú, ale aj pochopiť, ako sa používajú v bežnom živote.

Ukážeme si to na príklade frázového slovesa “take off”. 

“Take off” môže mať v angličtine niekoľko významov. Na jednej strane môže znamenať “vzlietnuť”. Napríklad: “The plane will take off at 9:00 AM” (Lietadlo vzlieta o 9:00 ráno). Ale rovnako môže znamenať aj “odstrániť”, ako v príklade: “Please take off your shoes before entering the house” (Prosím, vyzujte si topánky, než vojdete do domu).

Takto je odbornosť v oblasti frázových slovies obohatená tým, že nielen rozumiete ich významom, ale tiež viete, ako sa správne používajú v rôznych situáciách a kontextoch. Avšak ako vyzerá odbornosť pri výučbe?

Spísali sme vám niekoľko tipov:

Pozrite si poriadne to, čo idete učiť. Áno, veríme vám, že danú tému ovládate, ale stojí za to si niektoré vedomosti oprášiť. Pri tomto procese môžete objaviť detaily, na ktoré by ste inak zabudli. Napríklad ak idete učiť študenta už spomínané frázové slovesá, pozrite si, v akých všetkých významoch sa môžu používať. To vám poskytne pevný základ aj pri nečakaných otázkach od študentov.

Keď si prebehnete čo idete učiť, je čas vytvoriť štruktúru výučby. To, akým spôsobom odovzdáte vedomosti vášmu študentovi, spraví naozaj veľa. Štruktúru vytvorte tak, aby bola logicky vystavaná. Ukážeme si to na príklade s podmienkovými vetami. Pri výučbe by ste mohli použiť napríklad takúto štruktúru:
- Prečo: vysvetlite študentovi prečo je vôbec potrebné sa naučiť podmienkové vety a ako budú pre neho užitočné,
- Čo: vysvetlite, že poznáme rôzne typy podmienkových viet a ukážte, ako sa tvoria,
- Ako: následne poskytnite študentovi množstvo príkladov, aby videl, ako sa v praxi využívajú,
- Prax: so študentom precvičte podmienkové vety, aby ich vedel sám používať.

V učebniciach nájdeme množstvo príkladov. Ale veľakrát sú tieto príklady vytrhnuté z kontextu a nemajú s reálnym životom nič spoločné. Ak chcete udržať pozornosť študenta, musíte použiť príklady z praxe a zároveň ich prispôsobiť vášmu študentovi. Napríklad ak učíte študenta Business English, tak na frázové sloveso “follow up” môžete použiť príkladovú vetu: "We need to follow up on the client's inquiry." Namiesto príkladovej vety: "The teacher will follow up with students after the project deadline to discuss their progress." Vidíte ten rozdiel? Prvú vetu si pravdepodobne študent bude vedieť oveľa lepšie predstaviť. A to, že si ju lepšie predstaví, vzbudí u študenta väčšiu emóciu a zvýši šance na zapamätanie. Tak naša myseľ funguje 🙂 o tom si ale ešte poviem v ďalších článkoch.

Pri cvičeniach platí to isté ako pri praktických príkladoch. Chcete študentovi vybrať také cvičenia, ktoré čo najviac súvisia s reálnou praxou a s cieľom študenta. Čiže napríklad pasíva môžete zahrnúť do role plays reálnych situácií, použite ich pri konverzáciách alebo ich zahrňte pri diskusií o aktuálnom dianí vo svete. Medze sa nekladú.

Ale pozor, odbornosť nechápte ako niečo, čo raz dosiahnete a máte vybavené. To, aby ste boli naozaj odborníkom si prirodzene vyžaduje sa neustále sa vzdelávať. Čiže pri jazykových lektoroch to znamená napríklad sledovanie nových jazykových trendov, čítanie odborných článkov alebo sa zapájanie sa do diskusií s inými lektormi.

Veríme, že teraz už jasne chápete, čo znamená odbornosť a ako ju môžete prakticky uplatniť pri výučbe. Už čoskoro vám prinesieme pokračovanie nášho blogového seriálu o tom Ako byť skvelým lektorom. V ďalšej časti sa budeme venovať empatii. Sledujte náš blog a buďte pripravení na ďalšiu dávku odborných poznatkov a praktických tipov. 

Váš Oktava tím ❤️  

Pridaj sa do tímu skvelých lektorov

Odporúčame pre Vás

Napísala Dia

25.07.2023

#tipyatriky 7 min. čítania

Ako sa učiť jazyky rýchlo a efektívne?

Napísala Peťa

15.08.2023

#gramatika 5 min. čítania

Gramatika - modálne slovesá v praxi

Napísala Dia

15.07.2023

#instagram 3 min. čítania

Slovná zásoba pre Vás na každý deň