#gramatika  6 min. čítanie

Prečítajte si o modálnych slovesách

Autor

Publikované

Petra Silešová

21.08.2023

Vyjadrujú povinnosť, nutnosť, schopnosť, možnosť, príkaz, či zákaz. Aké majú vlastnosti?

  • Vo všetkých osobách majú rovnaký tvar napr. : "She can swim."
  • Sloveso, ktoré za nimi nasleduje sa nachádza v neurčitku bez "to" napr.: "I can help you."
  • Modálne slovesá netvoria priebehový tvar, napr.: "musting, shoulding."
  • Ako sa tvorí otázka?
    Otázku tvoríme prehodením slovosledu napr.: "Can I help you?"
  • Ako sa tvorí zápor?
    Zápor sa tvorí s pridaním "not" napr.: "She can not swim."

Zoznam modálnych slovies aj s vysvetlením:

minulý čas od can - COULD
1. VÝZNAM: schopnosť/ neschopnosť - napr. She can't play football.
2. VÝZNAM: mať alebo nemať možnosť - napr. I can drive you there.
3. VÝZNAM: dovolenie, zákaz - napr. Can I use your bathroom? 

minulý čas od may - MIGHT
1. VÝZNAM: oprávnenie, dovolenie - napr. May I leave now?
2. VÝZNAM: pravdepodobnosť, možnosť - napr. It may rain.
3. VÝZNAM: zdvorilostné výrazy - napr. May I help you? 

minulý čas - HAD TO
1. VÝZNAM: rozkaz, povinnosť - napr. You must come.
2. VÝZNAM: odporúčanie - napr. You must visit London, it's amazing. 

minulý čas - COULDN'T, WASN'T/WEREN'T ALLOWED TO
VÝZNAM: zákaz - napr. You mustn't do it. 

minulý čas - DIDN'T NEED TO, DIDN'T HAVE TO
VÝZNAM: nemusieť - napr. We needn't clean the house. 

minulý čas - WAS/WERE SUPPOSED TO, WASN'T/WEREN'T SUPPOSED TO
VÝZNAM: mal by si niečo urobiť - napr. You should call him. 

Poďte sa učiť jazyky s nami

Odporúčame pre Vás

Napísala Dia

25.07.2023

#tipyatriky 7 min. čítania

Ako sa učiť jazyky rýchlo a efektívne?

Napísala Dia

15.07.2023

#instagram 3 min. čítania

Slovná zásoba pre Vás na každý deň 

Napísala Dia

01.08.2023

#tipyatriky 7 min. čítania

Jednoduché tipy a triky na učenie jazykov